miércoles, 18 de marzo de 2009

Arte

&&&&&
Eskultura
Ikasgai 2.....b/Santuen Igarkisunak

S. Pedro: .....Santu zen 1/Zukaldari bereia zarelako. 2/Martiri belako. 3/Dominikan patroia.......
S. Lorentzo: ...Santu zen 1/Suhiltzaile famatua zalako. 2/Eskorialen monastegian jabedalako. 3/Parrilla..
Sta. Maria Magdalena: ....Santa zen 1/Emakume pirata zalako. 2/Jesusei oinak garbitu zuelako. 3/ Edo pekatari.....
S. Pedro: ....Santu zen 1/Kilin-Kala egiten dabelako. 2/ Iru bider Jesus ukatu ebalako.3/Lehenengo......
&&&&&

Musika
Ikasgai 2 .........a/"Toco el organo" Berdina da IKUTU edo JO´tea ?.

1/Nundik ekarnekuak dira instrumentu oiek ?.
2/Nork ekarrita dagos ?.
3/Nora ekarriben Espanien, lehenengo Cavaille-Coll organoa ?.
4/Nortzuk ziren: Merklin eta Friedrich Schütze ?.
5/Nor zara zu? Ezan zerbait zuregan urpekogaztetzo taldeari !
6/Noski !: Ni naiz -- JoseJavier Uribarren -- Armonium egileak -- Paris -- Lekeitiora.

&&&&&
Ikasgai 3 ..........c/" Salbe Jaungoikuaren "
¡ Kontxo ! Bigarrenez itz batzuk erori jakos abestiari.
Mesedez euren lekuetan ipini ahaldezazus?.

"Salbe, Jaungoikuaren
Ama, orban bakua,
Lekeitioko ----- ...................... Itxaso
Antiguakua.
Zeuk bigunduten dozu
----- asarria, ............................. Librautu
Zeure kontura dago
Marinel ----- ; ............................. bagarik
Salbe bat kantau eta
Besterik ----- .................................. tristia
Sarri ikusten dira
----- arriskutik, ................................. Izar
Arriskutik, arriskutik".

&&&&&

Ikasgai 4 ...........d/ " No hay dos sin tres" ANTIGUAKO AMA.

Zueri be, berdin gertatzenda ?.
Irugarren abestia eta irrugarrenez itzak ezin topata.
¡Or dau kazue asmauneko batzuk. Bailo dute?"

"Antiguako -----, .................... lekeitiar
Birgina Mariya
----- guztien ........................... guztietatik
atsegingarriya;
geure -------- .................................. Ama
zeugan ipinirik,
----- gordetan gaituzu ........... itxaropena
gatz -----". ........................................... zeuk

&&&&&
Aukerakoak
Ikasgai 2 ........b/Gaztelu ahal izan?

1/ Aita Santu bizidan San Pedro Vatikanoa zer eliz mota da ?


2/ Badakizu gure Lekeitioko zer dan ? Aukeratu bat:
" Santuarioa.....Katedrala.......Basilika.....Monasterioa.......Komentua".


3/Topa aldezus elizan Tintinábulo eta Canópeo izena dekien sinboloak ?


4/ Zer eta Zertarako ete
dira ?


&&&&&
Ikasgai 3 ........... c/ Elizkide partehartzaile

Polita izan arren gure eliza, balio dena dira: Jainkoa eta gisakiak.
Askok parte artun dabe urteak joan etorri:

Resurrección Maria de Azkue.-. Abade eta Euskaltzindia sortailea.
Pascual de Abaroa Uribarren.-.................. Ongile eta bankujabe.
Juan Mª Blas de Altuna.-...................... Organista eta musikagile.
Iñigo de Artieta.-....................... Itsasgizon, Korsario eta untzijabe.
Iñigo de Loperena Artaza.-........................... Lekeitioko jauntxiki.

Badakizu nor zer urte atalean bizi zen ?
(1864 - 1951) (1828 - 1868) (1452 - 1515) (1747 - 1762) (1825 - 1890).

Gaur be beste askok lan, lagundu, abestu, erreza.....etc egiten dabe elizan. Zenbat ezagututen dozus ?.
Monitoreak, garbitzaileak, katekistak, abadeak, ekonomoak, organistak, monagiloak..... etc.

&&&&&
Informatika
&&&&&
HF